Ślub z obcokrajowcem
 

Cudzoziemiec do Urzędu Stanu Cywilnego musi przynieść:

  • paszport
  • akt urodzenia (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego)
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego (dostanie je w ambasadzie w swoim kraju, w odpowiedniku naszego USC).

Uwaga - niektóre kraje (np. USA) nie wydają takich zaświadczeń. Amerykanin musi się zwrócić do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na zawarcie małżeństwa bez zaświadczenia (czeka się na nią dwa, trzy miesiące; musi ją przetłumaczyć tłumacz przysięgły)


Polak poza granicami:

może zawrzeć małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego lub przed polskim konsulem. Musi dostarczyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, które zdobędzie od kierownika USC wedle miejsca zamieszkania.


źródłó: Gazeta Wyborcza „Wysokie Obcasy" 12. maja 2001, str.34