"Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego służy zbawieniu człowieka. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem" (por. KK 11).

Narzeczeni muszą zgłosić w kancelarii parafialnej zamiar wstąpienia w związek małżeński min. 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Z doświadczenia jednak wiemy, że okres minimalny, może być niewystarczający i wszystkie miejsca mogą być już zajęte. Dlatego najlepiej nie czekać z tą sprawą do ostatniego momentu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, aktualnie liczba zawieranych małżeństw jest bardzo duża, ponieważ w związki małżeńskie zaczynają wchodzić osoby z roczników wyżu demograficznego czyli - 80- 83. Warto ten punkt potraktować bardzo poważnie, tendencja zwyżkowa będzie utrzymywać się jeszcze przez kilka lat, a to oznacza, że wszelkie formalności trzeba dokonywać z bardzo dużym wyprzedzeniem.   

Narzeczeni muszą zgłosić się obydwoje, ponieważ każdy z osobna będzie musiał udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w protokole badania narzeczonych. Obie strony muszą jasno wyrazić oświadczenie o dobrowolności i osobistej decyzji zawarcia małżeństwa.

Ważne dokumenty

Narzeczeni muszą posiadać:

- Dowód osobisty.
- Metrykę chrztu świętego.
- Świadectwo nauki religii ukończonej szkoły.
- Świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej - kurs przedmałżeński.
- W przypadku ślubu osób niepełnoletnich należy dostarczyć dokument decyzji sądu wojewódzkiego zezwalający na zawarcie małżeństwa oraz zezwolenie Biskupa.
- Jeżeli sakrament małżeński chce zawrzeć wdowiec lub wdowa, należy przedstawić świadectwo zgonu współmałżonka.

Narzeczeni otrzymają:

- Skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej - są to specjalne ośrodki w których odpowiednio przygotowani ludzie służą wiedzą odnośnie planowania rodziny i kierowania płodnością. W poradni odbywają się przynajmniej dwa spotkania narzeczonych.
- Skierowanie na Dzień Skupienia czyli Nauki przedślubne.
- Kartkę do spowiedzi.

Ostateczne formalności:

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów narzeczeni zgłaszają się do ponownie do kancelarii parafialnej, gdzie został spisany protokół, następnie uzupełniona zostanie druga część protokołu oraz omawia się wszystkie szczegóły obrzędu ślubu. Dotyczą one:

- Miejsca odbycia ślubu.
- Ustalenia dokładnego terminu ślubu.