Sakrament Chrztu Św.

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza.

Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

- Odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych.
- Narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego.
- Chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,

Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni wraz z chrzestnymi odbyć trzy nauki przedchrzcielne. Katechezy obejmują następującą tematykę:

- Teologia sakramentu chrztu św.
- Przebieg liturgii sakramentu chrztu św.
- Obowiązki rodziców i chrzestnych w religijnym wychowaniu dziecka.

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej tydzień przed planowanym chrztem przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

- Akt urodzenia dziecka z USC.
- Zaświadczenie o ukończonych katechezach przedchrzcielnych.
- Zaświadczenie, iż wybrani chrzestni s godni by pełnić tę funkcję.
- Zaświadczenie o ukończonych przez chrzestnych katechezach przedchrzcielnych.