Święta Maryjo, Matko Boża.

Przynosimy Ci naszą budzącą się miłość.

Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem

i naucz nas pięknie kochać.

Ty, która cała jesteś miłością,

rozpal i nasze serca.

Czuwaj, aby nasza miłość

pozostała trwała i ofiarna.

Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga

i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby

i naszych bliźnich.

Niech nas strzeże przed złem

i usposabia do pracy nad sobą.

Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości

z kochanym przez nas człowiekiem.

Nie dopuść Matko, aby miłość,

która tak cudownie nas złączyła

kiedykolwiek ostudziła się i zgasła

na skutek naszej nierozwagi.

Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie

i czerpać nasza miłość z pełni Jego serca.