Kurs przedmałżeński
 
Przed zawarciem sakramentu małżeństwa każda para musi uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich. Z reguły jest to około dziesięć, godzinnych spotkań, katechez, odbywających się w kościele, z czego dwie odbywają się w poradni rodzinnej. Na kurs narzeczeni powinni zapisać się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem.

Kurs ma na celu pogłębienie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie, przygotowanie do wspólnotowego życia w rodzinie, do odpowiedzialności i współpracy, do kształtowania moralnych oraz religijno-społecznych postaw.

W poradni rodzinnej narzeczeni zapoznają się z naturalnymi metodami kierowania płodnością, ochroną życia poczętego, problemami małżeńskimi. W poradni odbywają się przynajmniej dwa spotkania narzeczonych, pierwsze może być wspólne z innymi parami, drugie - zawsze indywidualne dla narzeczonych.

Przykładowe tematy katechez przedmałżeńskich:

1. W kogo wierzę
2. Sakramentalność małżeństwa
3. Wychowanie do miłości
4. Miłość małżeńska
5. Rodzina Kościołem domowym
6. Istota i rozwój miłości
7. Odpowiedzialne rodzicielstwo
8. Różnice w przeżywaniu miłości (kobieta i mężczyzna)
9. Trudności w małżeństwie
10. Wykroczenia przeciwko życiu
12. Powołanie chrześcijańskie